เคลมประกันภัยรถยนต์ แทนเจ้าของรถได้มั้ย

Adult upset driver man in front of automobile crash car collisio

เรื่องของประกันภัยรถยนต์ความคุ้มครองต่างๆย่อมมีให้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่ระบุไว้ ซึ่งในบางครั้งเงื่อนไขเหล่านั้นหมายรวมถึงการแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์ในกรณีต่างๆด้วย และบางกรณีที่รถยนต์ของเรามีความเสียหายและเราไม่มีเวลาที่จะแจ้งเคลมประกันรถยนต์ ด้วยตัวเอง ทราบหรือไม่คะว่า เราสามารถมอบหมายให้คนอื่นทำแทนเราได้นะคะ

เคลมประกันภัยรถยนต์ แทนเจ้าของรถได้มั้ย

            สามารถทำได้ เพียงแต่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และมีเอกสารที่ต้องใช้ตามนี้ค่ะ 1.หนังสือมอบอำนาจ 2.สำเนาใบขับขี่ 3.สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน 4.สำเนาทะเบียนรถ 5.สำเนาหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ขั้นตอนการแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์

            1.ผู้เอาประกันภัย(เจ้าของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์) เตรียมเอกสารที่ระบุไว้ข้างงต้นให้พร้อม ทั้งนี้เอกสารทุกฉบับจะต้องมีการลงชื่อกำกับ สำเนาถูกต้องทุกใบ

            2.ผู้รับมอบอำนาจ นำหลักฐานเอกสารมอบอำนาจจากข้อ 1. พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจเอง ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยรถยนต์ / อู่หรือศูนย์ซ่อมในเครือของบริษัทประกันภัยรถยนต์

            3.เตรียมหลักฐานการแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์ไปให้เรียบร้อย อาทิเช่น ใบขับขี่ของผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุ หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และสำเนาทะเบียนรถ

            หากผู้รับมอบอำนาจเตรียมเอกสารที่จะยื่นกับบริษัทประกันภัยรถยนต์หรืออู่ซ่อมในเครือบริษัทประกันภัยรถยนต์ครบถ้วน ก็สามารถแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์แทนผู้เอาประกันภัยได้ค่ะ

            อย่าลืมนะคะว่า การแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์ในแต่ละครั้ง ย่อมส่งผลต่อค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของเราในปีถัดไปด้วย แม้ว่าประกันภัยรถยนต์ของคุณจะเป็นประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ที่สามารถแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์ได้แทบจะทุกกรณี แต่หากคุณมีการแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์หลายครั้งใน 1ปี ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของคุณในปีถัดไปย่อมสูงขึ้นอย่างแน่นอน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s