ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์:Cash before cover คืออะไร ตอนที่ 2

car-insurance-premium

เมื่อครั้งที่แล้วเราพูดถึงหลักเกณฑ์การประกันภัยรถยนต์ Cash before cover กันไปแล้ว ซึ่งเป็นการย้ำชัดถึงการทำงานของประกันภัยรถยนต์ของเรา ว่าต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์เมื่อไหร่ ประกันภัยรถยนต์ถึงจะเริ่มต้นให้ความคุ้มครอง แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงว่าทำไมถึงมีการนำหลัก Cash before cover มาใช้กันค่ะ

Cash before cover เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 โดยมีผลบังคับใช้กับประกันภัยรถยนต์ทั้ง 2ประเภท ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หรือ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) ซึ่งบังคับใช้ทั้งในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา และผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล ค่ะ

สาเหตุที่ต้องใช้หลัก Cash before cover คือ

            เหตุผลที่ต้องมีการใช้หลัก Cash before cover ในการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์นั้นก็เพื่อรักษาประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัยรถยนต์ รวมถึงช่วยลดการเกิดข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายๆกรณี เพราะพฤติกรรมการซื้อประกันภัยรถยนต์ของผู้บริโภคในปัจจุบันเริ่มมีการทำประกันภัยรถยนต์ออนไลน์และทำประกันภัยรถยนต์ผ่านทางโทรศัพท์มากขึ้น เพราะบริษัทประกันภัยรถยนต์แต่ละแห่งย่อมต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัย แต่การทำประกันภัยรถยนต์ออนไลน์นี้ก็สามารถก่อให้เกิดข้อขัดแย้ง และกรณีพิพาทระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัยรถยนต์ได้นั่นเองค่ะ

            นอกจากช่วยลดข้อพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วนั้น วิธีการ Cash before cover นั้นยังเป็นการช่วยส่งเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัทประกันภัยรถยนต์ เพราะหากเราจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามเวลาที่ระบุ บริษัทประกันภัยรถยนต์เองก็จะสามารถมีเงินจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่เราได้ในเวลาอันรวดเร็วนั่นเองค่ะ รวมถึงยังช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยรถยนต์ในกรณีที่บริษัทประกันภัยรถยนต์ไม่ได้รับค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และเป็นการป้องกันไม่ให้บริษัทประกันภัยรถยนต์ปฏิเสธความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันในกรณีที่ผู้เอาประกันได้ดำเนินการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ

            อย่างที่เราได้บอกไปค่ะว่า ประกันภัยรถยนต์จะมีผลคุ้มครองก็ต่อเมื่อเราดำเนินการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น และหลักการ Cash before cover นี้ไม่ได้เอื้อผลประโยชน์ให้แก่บริษัทประกันภัยรถยนต์เท่านั้น ยังถูกกำหนดมาเพื่อคุ้มครองผู้เอาประกันภัยเช่นเดียวกันค่ะ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s