ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์:Cash before cover คืออะไร ตอนที่1

 

car-insurance-premium

ในการทำประกันภัยรถยนต์ในแต่ละครั้ง เรารู้กันอยู่แล้วว่า เราสามารถเลือกวันเริ่มคุ้มครองประกันรถยนต์เองได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม้เราจะสามารถเลือกวันเริ่มคุ้มครองประกันภัยรถยนต์เองได้ แต่หากเรายังไม่ได้มีการชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ก็จะยังไม่ทำงาน ซึ่งข้อนี้เป็นไปตามหลักการ Cash before cover นั่นเองค่ะ

Cash before cover คืออะไร

            Cash before cover คือหลักการการคุ้มครองที่กำหนดไว้ว่า ผู้เอาประกันภัยจะต้องทำการชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ให้กับบริษัทประกันภัยรถยนต์ก่อนหรืออย่างช้าที่สุดต้องไม่เกินวันที่กรมธรรม์เริ่มให้ความคุ้มครอง ซึ่งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีการแบ่งออกเป็น 2กรณี คือ 1.ผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา 2.ผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล

            1.ผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา หากผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องดำเนินการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ให้กับบริษัทประกันภัยรถยนต์ก่อนหรืออย่างช้าที่สุดต้องไม่เกินวันที่กรมธรรม์เริ่มให้ความคุ้มครอง แต่หากบริษัทประกันภัยมีการส่งเล่มกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว และแม้ว่าผู้เอาประกันภัยรถยนต์จะยังไม่ดำเนินการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ให้ถือว่ากรมธรรม์นั้นให้ความคุ้มครองทันที

            2.ผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล หากผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล จะต้องดำเนินการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภายใน 15วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลให้ความคุ้มครอง แต่ในกรณีที่นิติบุคคลดำเนินการชำระค่าเบี้ยประกันภัย เกินจาก 15วัน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ฉบับนั้นจะมีผลยุติลงทันที เพราะถือว่านิติบุคคลนั้นๆ ไม่ประสงค์เอาประกันภัย

            การจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราไม่ควรมองข้าม หรือละเลยนะคะ เพราะหากเราไม่ได้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แล้วล่ะก็ ย่อมส่งผลต่อความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยรถยนต์อย่างแน่นอนค่ะ                 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s