ความเสี่ยงจากการซื้อ – ขายรถพร้อมกรมธรรม์ประกันรถ ตอนที่2

Deal

Young couple buys a car

ครั้งที่แล้วเราพูดถึงความเสี่ยงในการซื้อ-ขายรถพร้อมกรมธรรม์กันไปบ้างแล้ว และได้มีการแนะนำไปบ้างแล้วว่าเมื่อการซื้อ-ขายรถนั้นมีการดำเนินการโอนเล่มทะเบียนรถเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ควรทำต่อมาก็คือแจ้งให้บริษัทประกันภัยรถยนต์รับทราบและเปลี่ยนชื่อผู้เอาประกันภัยมาเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของรถ ที่ต้องดำเนินการอย่างนี้ก็เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อรถของเราเกิดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะ

ทำไมต้องเปลี่ยนชื่อผู้เอาประกันภัยรถยนต์

            สาเหตุที่เราแนะนำให้เปลี่ยนชื่อผู้เอาประกันภัยรถยนต์ทันทีที่มีการโอนเล่มทะเบียนรถก็เพราะ แม้ว่าตามกฏหมายประกันภัยรถยนต์จะบุไว้ว่า “เมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนรถให้แก่ผู้อื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริษัทต้องรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่”

ในกรณีที่ประกันภัยรถยนต์ที่เจ้าของเก่าทำไว้ เป็นประกันภัยรถยนต์ชั้น1 แบบระบุชื่อคนขับ เมื่อเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกเรายังสามารถเคลมได้ตามปกติ แต่ถ้าในกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิด เราก็สามารถเคลมได้ค่ะ แต่ราต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกให้กับบริษัทประกันภัยรถยนต์ เนื่องจากเราทำผิดเงื่อนไขผู้ขับขี่ไม่ใช่ผู้ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์นั่นเองค่ะ

หรือกรณีที่เป็นประกันภัยรถยนต์ชั้น1 แล้วรถเกิดหาย หรือชนหนักจนต้องคืนทุน และหากชื่อผู้เอาประกันยังคงเป็นชื่อเจ้าของเดิม แน่นอนว่าลายเซ็นต์ที่บริษัทประกันภัยรถยนต์ต้องการก็คือลายเซ็นต์ของเจ้าของรถคนเดิมค่ะ

            หรือในกรณีที่คุณต้องการเคลมสีรอบคันรถ บริษัทประกันภัยรถยนต์ก้ย่อมต้องใช้ลายเซ็นต์ของผู้เอาประกันภัยในการเซ็นต์เอกสารต่างๆและถ้าชื่อของคุณไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ การเคลมสีรอบคันย่อมมีปัญหาตามมาแน่นอนค่ะ

            ดังนั้นหากเรามีการขายรถ หรือซื้อรถต่อจากใครที่มีการแถมกรมธรรม์ประกันรถยนต์ตามมา ก็ควรดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้เอาประกันให้ตรงกับชื่อเจ้าของรถให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s