สาเหตุที่ทำให้โดนบริษัทประกันภัยรถยนต์ปฏิเสธการเคลม ตอนที่1

เราทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัยรถยนต์ แน่นอนว่าเราย่อมคาดหวังถึงความคุ้มครองที่จะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวรถของเราขึ้น แต่หากเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเราโดนบริษัทประกันภัยรถยนต์ปฏิเสธการเรียกเคลมรถของเรา ก็คงเป็นเรื่องเราคงทำความเข้าใจได้ยาก

สาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้บริษัทประกันภัยรถยนต์ปฏิเสธการเคลม

            สาเหตุที่ทำให้บริษัทประกันภัยรถยนต์ปฏิเสธการเคลมในบางครั้งก็อาจจะมาจากการที่ คุณกรอกเอกสารใบแจ้งเคลมไม่ครบถ้วน หลักฐานที่เกิดเหตุไม่เพียงพอ และสาเหตุที่มาจากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของคุณนั่นเองค่ะ

ปฏิเสธการเคลมเพราะกรมธรรม์ภัยรถยนต์ คืออะไร

            คือการที่คุณมีการละเมิดเงื่อนไขบางอย่างที่ระบุไว้ในกรมธรรม์นั่นเองค่ะ อาทิ เช่น

1.การใช้รถผิดประเภทจากที่ระบุไว้ไนกรมธรรม์ เช่น รถคันเอาประกันของคุณเป็นรถที่ทำประกันภัยรถยนต์สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเอาไว้ แต่คุณมีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เมื่อเกิดอุบัตเหตุขึ้นบริษัทประกันภัยรถยนต์สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ค่ะ

2.มีการติดอุปกรณ์เสริมเพิ่มและไม่ได้แจ้งให้บริษัทประกันภัยรถยนต์รับทราบ ในกรณีนี้คุณอาจจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะชิ้นส่วนเดิมที่มากับรถยนต์ค่ะ หากคุณนำรถไปแต่งเพิ่ม หรือมีอุปกรณ์เสริมอื่นๆเพิ่มขึ้นมาบริษัทประกันภัยรถยนต์จะไม่ให้ความคุ้มครองในส่วนนี้ หรือถ้าเคลมได้ คุณก็จะได้ราคาเคลมเท่ากับอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนเดิมที่มาจากโรงงานเท่านั้นค่ะ

3.ความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือจากความคุ้มครองในกรมธรรม์ เราย้ำกันหลายครั้งว่า ทุกครั้งที่ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัยรถยนต์นั้น ต้องอ่านรายละเอียดความคุ้มครองของกรมธรรม์ให้ดีก่อน เพราะกรมธรรม์ประกันภัยบางชนิดก็ไม่ได้ให้ความคุ้มครองในทุกกรณีค่ะ

4.ไม่ได้จ่ายเบี้ยประกัน ข้อนี้สำคัญมากนะคะ เมื่อคุณมีการตัดสินใจทำประกันภัยรถยนต์แล้ว ห้ามลืมจ่ายค่าเบี้ยประกันโดยเด็ดขาดนะคะ เพราะประกันภัยรถยนต์จะให้ความคุ้มครองต่อเมื่อคุณมีการจ่ายค่าเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันภัยรถยนต์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น และถ้าใครที่จ่ายค่าเบี้ยประกันรถยนต์รายเดือน ก็ห้ามลืมเช่นกันค่ะ

            สรุปสั้นๆคือ บริษัทประกันภัยรถยนต์จะปฏิเสธการเรียกเคลมประกันของเราได้ก็ต่อเมื่อเรามีการละเมิดข้อตกลงที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของเราเท่านั้น แต่ถ้าหากคุณไม่ได้มีการละเมิดข้อตกลงใดๆที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ บริษัทประกันภัยรถยนต์ย่อมไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการเรียกเคลมประกันภัยของคุณแน่นอนค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s