สาเหตุที่ทำให้โดนบริษัทประกันปฏิเสธการเคลมประกันภัยรถยนต์ ตอนที่2

 

           สาเหตุที่ทำให้เราโดนบริษัทประกันปฏิเสธการเคลมประกันภัยรถยนต์มีด้วยกันหลายสาเหตุค่ะ สาเหตุหลักๆก็มาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือความคุ้มครองที่กรมธรรม์ระบุ ซึ่งหากใครต้องการทราบเหตุผลเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่บทความที่เราลงไว้ก่อนหน้าเกี่ยวกับ สาเหตุที่ทำให้โดนบริษัทประกันภัยรถยนต์ปฏิเสธการเคลม ค่ะ

            เมื่อเรารู้สาเหตุที่จะทำให้เราโดนบริษัทประกันปฏิเสธการเรียกเคลมประกันรถยนต์ของเราแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ต่อมาก็คือ เราจะสามารถเรียกร้องหรือดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการโดนปฏิเสธการเรียกเคลมประกันรถยนต์ได้บ้าง เรามีคำแนะนำมาฝากค่ะ

หากโดนปฏิเสธการเคลม สามารถเรียกร้องอะไรได้บ้าง

            เมื่อคุณโดนปฏิเสธการเรียกเคลมประกันรถยนต์จากบริษัทประกันภัยรถยนต์ของคุณและรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะคุณมีการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตรงตามกำหนด รวมถึงไม่ได้มีการดำเนินการใดๆผิดไปจากที่กรมธรรม์ระบุไว้ เราแนะนำให้คุณอ่านความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ของคุณอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง และ ตรวจดูว่าสาเหตุที่ทำให้เราโดนบริษัทประกันปฏิเสธการเคลมประกันรถยนต์นั้นมีสาเหตุมาจากอะไร ตรงกับข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรือไม่ หากพบข้อสงสัยก็ให้จดส่วนที่ไม่ชัดเจนเอาไว้ และเอาข้อมูลดังกล่าวไปปรึกษากับช่างซ่อมหรืออู่ซ่อมรถยนต์ที่ไว้ใจได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินความเสียหายรถของคุณเป็นครั้งที่สอง

            เมื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ก็เขียนจดหมายถึงบริษัทประกันภัยรถยนต์ของคุณได้เลยค่ะ โดยในจดหมายที่เขียนคุณควรระบุ ชื่อและรหัสกรมธรรม์ประกันรถยนต์ของคุณด้วย และระบุข้อโต้แย้งการปฏิเสธการเคลมประกันรถยนต์ของคุณ รวมถึงเหตุผลที่คุณคิดว่า คุณควรได้รับความคุ้มครองจากเหตุที่เกิดขึ้นและบอกความต้องการที่ต้องการให้บริษัทประกันภัยรับผิดชอบ เช่น ต้องการให้บริษัทประกันภัยรถยนต์ รับผิดชอบการเคลมประกันรถยนต์ทั้งหมด หรือต้องการความรับผิดชอบจากบริษัทประกันเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะ

            ถึงแม้เราจะสามารถเรียกร้องและถามข้อสงสัยสาเหตุที่บริษัทประกันปฏิเสธการเคลมประกันรถยนต์ของเราได้ แต่เราก็อยากแนะนำว่า ในการตัดสินใจทำประกันภัยรถยนต์ทุกครั้ง คุณควรพิจารณาความคุ้มครองที่จะได้รับจากหลายๆปัจจัยนะคะ หรือถ้าจะเอาเป็นการตัดสินใจที่ง่าย และให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด ก็แนะนำให้ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ไว้จะเป็นการดีที่สุดค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s