ประกันภัยรถยนต์แบบกลุ่มคืออะไร

Insurance Policy

Document of Insurance Policy, Life; Health, car, travel, for background

เราทำประกันภัยรถยนต์แน่นอนว่าหากเราได้รับส่วนลดหรือมีวิธีที่ทำให้ได้เบี้ยประกันที่ถูกลงย่อมเป็นเรื่องที่ดีกับตัวเราและเงินในกระเป๋าของเราถูกมั้ยคะ นอกจากทริคการเลือกซื้อประกันรถยนต์ยังไงให้ได้ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ที่ถูกที่สุดที่หลายๆคนแนะนำแล้ว เราเชื่อหลายคนยังไม่รู้ว่าการซื้อประกันภัยรถยนต์แบบกลุ่มก็มีส่วนช่วยลดค่าเบี้ยประกันได้ค่ะ

ประกันภัยรถยนต์แบบกลุ่มคืออะไร

ประกันภัยรถยนต์แบบกลุ่มนี้ คือประกันภัยรถยนต์ที่จะทำให้เราได้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์มากขึ้น และเพื่อให้ผู้เอาประกันภัย ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่มีรถสนใจทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมากขึ้นนั่นเองค่ะ

ต้องมีรถกี่คันถึงทำสามารถประกันภัยรถยนต์แบบกลุ่มได้  

1.ถ้าผู้ทำประกันเป็นพนักงาน ลูกจ้าง อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ที่ต้องการทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัยพร้อมกัน ต้องมีจำนวนรถยนต์ทั้งหมด 20 คันขึ้นไป

2.ในกรณีที่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (คู่สมรส บิดา มารดา บุตร หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน) จะต้องมีทำการประกันภัยรถยนต์ไว้กับบริษัทประกันภัยรถยนต์เดียวกันตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป

นอกจากรถยนต์จะสามารถทำประกันภัยรถยนต์แบบกลุ่มนั้น รถจักรยานยนต์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะ แต่มีข้อแม้ว่า รถจักรยานยนต์จะนับรวมกับจำนวนรถจักรยานยนต์เท่านั้น จะนำมานับรวมกับจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์ประเภทอื่นไม่ได้ และในส่วนของการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยจะพิจารณาแยกตามประวัติการใช้รถของรถแต่ละคัน จะไม่ถูกนำมานับรวมกันค่ะ

พูดง่ายๆก็คือการทำประกันภัยรถยนต์แบบกลุ่มนั้นเหมาะสำหรับบริษัทใหญ่ๆที่มีการทำประกันภัยรถยนต์แบบกลุ่มให้พนักงานของตัวเอง และสำหรับครอบครัวที่มีรถยนต์หลายคันนั่นเองค่ะ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s