ไทยวิวัฒน์ประกันภัย

ก่อตั้งใน พ.ศ.2494 โดยได้ Mr. B. L. Hua ประธานหอการค้าไทย-จีน มาเป็นประธานกรรมการ

บริษัท โดยมีความเชื่อและตั้งใจว่าบริษัทประกันภัยจะมีความสำคัญต่อฐานเศรษฐกิจและความสุขของคนไทย โดยเริ่มต้นที่ทุนจดทะเบียนมูลค่า 10 ล้านบาท มีผลิตภัณฑ์เพียงประกันอัคคีภัยและประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล จนกระทั่ง พ.ศ. 2517 ที่ไทยวิวัฒน์ประกันภัยได้ขยายผลิตภัณฑ์ออกไปทำประกันภัยเบ็ดเตล็ดและประกันภัยรถยนต์ ใน พ.ศ. 2523 ได้เริ่มนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิทยุสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริการลูกค้า ทำให้มีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ จนได้รับรางวัล HI-Tech Award ในด้านการบริการ ใน พ.ศ. 2532 จึงได้ตัดสินใจผันตัวมาเป็นเป็นบริษัทมหาชนใน พ.ศ. 2534 ไทยวิวัฒน์ประกันภัยยังแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเนื่องในโอกาสครบ 50 ปีบริษัทที่ผ่านมา โดยก่อตั้งโครงการ “Thaivivat Privileged Program” ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง ตั้งกองทุน “50 ปีประกันภัยไทยวิวัฒน์” ร่วมกับมูลนิธิโรคมะเร็ง และก่อตั้ง “มูลนิธิไทยวิวัฒน์” เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์อีกมากมาย

r_42473

บริษัทประกันภัยรถยนต์ ไทยวิวัฒน์

ไทยวิวัฒน์ประกันภัยมีหลักในการดำเนินธุรกิจง่ายๆสี่ประการ ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. ความรับผิดชอบ ต่อการดำเนินงานและการกระทำ
  2. ความโปร่งใส ที่ชัดเจนและตรวจสอบได้
  3. การมีกติกาที่ชัดเจน ต้องมีนโยบาย การจัดการบริหารที่ดี กฏระเบียบเป็นลายลักษณ์อักษร
  4. การมีส่วนร่วม ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง บริษัทจะสมดุลระบบปฏิบัติการ นโยบาย ที่โปร่งใสชัดเจนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในทุกทุกฝ่าย เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง ลูกค้า เจ้าหนี้ รัฐบาล สาธารณชน

 

        ปัจจุบันไทยวิวัฒน์ประกันภัยมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยหลักๆอยู่ 5 รูปแบบประกอบด้วยประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยขนส่งสินค้า ประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการรับประกันต่อ สี่แบบแรกคงจะเข้าใจกันดีอยู่แล้ว แต่ไทยวิวัฒน์ประกันภัยมีรูปแบบผลิตภัณฑ์การรับประกันต่อ คือการรับช่วงประกันต่อจากบริษัทประกันภัยอื่นๆ แต่จะรับรองเฉพาะบริษัทประกันภัยที่มีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐานและเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ใกล้เคียงกัน และไทยวิวัฒน์เองก็มีการส่งสัญญาประกันภัยต่อให้บริษัทอื่นๆในลักษณะตามเงื่อนไขด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยอื่นๆและไทยวิวัฒน์ประกันภัยเองโดยถือเป็นการรับกระจายความเสี่ยงตามหลักประกันภัย ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆก็มีเงื่อนไขและการคุ้มครองที่มีมาตรฐานเดียวกับบริษัทประกันภัยชั้นนำทั่วประเทศ ประกันภัยรถยนต์มีสามประเภทคือประกันรถยนต์ชั้น 1, 2 และ 3 รวมไปถึงประกันภัยรถยนต์ตาม พ.ร.บ. อีกด้วย

นอกจากจะเป็นบริษัทประกันภัยที่มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือแล้ว ไทยวิวัฒน์ประกันภัยยังสนับสนุนนโยบายช่วยเหลือสาธารณชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจราจรการขับขี่ การรณรงค์ต่างๆเพื่อสังคม แม้ว่าไทยวิวัฒน์จะไม่ใช่บริษัทประกันภัยที่เก่าแก่ที่สุดในไทย แต่ก็เป็นบริษัทหนึ่งที่ห่วงใยประชาชนคนไทยอย่างแท้จริงมาอย่างเนิ่นนาน และด้วยความสัตย์จริงต่อลูกค้า ทำให้บริษัทประกันภัยบริษัทนี้ มีความมั่นคงและแน่วแน่ในหลักการของตนเอง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s