ประกันภัยรถยนต์ 2 ของวิริยะ เหมาะกับรถประเภทไหน

วิริยะประกันภัยอาจจะเคยแนะนำประกันภัยรถยนต์ของวิริยะประกันภัยกันไปบ้างแล้ว แต่วันนี้จะมาพูดถึงประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส ของวิริยะประกันภัยรถยนต์กันค่ะ

ประกันภัยรถยนต์ 2 ที่วิริยะประกันภัยมีนั้น ไม่ได้มีเพียงรถเก๋งเท่านั้นนะคะ แต่ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส มีให้เลือกไม่ว่ารถของคุณจะเป็นรถเก๋งส่วนบุคคล รถปิคอัพส่วนบุคคล หรือรถปิคอัพที่ใช้เชิงพาณิชย์ก็ตาม ประกันภัยรถยนต์ 2 ของวิริยะประกันภัยนั้น มาพร้อมกับความคุ้มครอง 2 แพ็คเกจ นั่นคือ ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส และ ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส เอ็กตร้า

1.ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส : ทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคล (รหัส110) รถปิคอัพส่วนบุคคล (รหัส210) และรถปิคอัพที่ใช้เชิงพาณิชย์(รหัส320) โดยมีเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 7,700 บาท

1.ให้ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

2.ให้ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์

3.ให้ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์

4.ให้ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก (กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายผิดจะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกต่อความเสียของตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัย ไม่เกิน 2,000 บาท)

2.ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส Extra : ทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคล (รหัส110) รถปิคอัพส่วนบุคคล (รหัส210) และรถปิคอัพที่ใช้เชิงพาณิชย์(รหัส320) โดยมีเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 10,800 บาท

1.ให้ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

2.ให้ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์

3.ให้ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์

4.ให้ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก (กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายผิดจะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกต่อความเสียของตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัย ไม่เกิน 2,000 บาท)

ทั้งนี้ทั้งนั้น ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส จะให้ความคุ้มครองเหมือนกับประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 แต่จะคุ้มครองก็ต่อเมื่อ “เกิดเหตุรถผู้เอาประกันชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น” ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ประกันภัยรถยนต์ 2 นั้นเหมาะกับผู้ที่ใช้รถน้อยและมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุกับยานพาหนะทางบก ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ก็ตาม และเหมาะกับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน 10 ปีขึ้นไป ที่ต้องการได้รับความคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัทรับประกันภัยรถยนต์บางแห่งรับประกันรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 12-15 ปีเป็นต้นไปค่ะ แต่ที่ ประกันภัยรถยนต์ 2 ของวิริยะ นั้นรับประกันรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 7ปีขึ้นไปค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s