ราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ได้รับความคุ้มครองที่คุ้มเกินกว่าราคาค่าเบี้ยประกันภัย

บริษัทประกันภัยรถยนต์แบบไหนเรียกว่ามีความน่าเชื่อถือ

 

การทำประกันภัยรถยนต์มีความสำคัญมากต่อผู้ใช้รถยนต์บนท้องถนนเป็นประจำ เนื่องจากจำนวนรถยนต์ที่มีมากขึ้นทุกปี ทำให้อุบัติเหตุต่าง ๆ บนท้องถนนมีโอกาสเกิดมากขึ้นตามไปด้วย ถ้าเราไม่ทำประกันภัยรถยนต์และเกิดอุบัติเหตุที่เราคาดไม่ถึง เราจะต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งฝ่ายเราและฝ่ายคู่กรณีหากเราเป็นฝ่ายผิด ซึ่งปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและค่าซ่อมรถแพงมาก หากเราทำประกันภัยรถยนต์ไว้ บริษัทประกันภัยรถยนต์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดตามเงื่อนไขที่เราเลือกทำประเภทของประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัยรถยนต์
ถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงและยังผ่อนอยู่ หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นและเราเป็นฝ่ายผิด นอกจากเราต้องซ่อมรถให้คู่กรณีแล้ว เรายังต้องซ่อมรถป้ายแดงของเราและต้องหาเงินมาผ่อนรถรายเดือนอีกด้วย ดังนั้น เราจึงควรทำประกันภัยรถยนต์เพื่อประโยชน์ของเราเอง ราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 อยู่ที่ประมาณ 13,000 บาทขึ้นไป ปัจจุบันผู้ขายรถยนต์ออกใหม่จึงมักแถมหรือรวมประกันภัยชั้น 1 ไว้เป็นโปรโมชั่นในการขายรถด้วยสำหรับปีแรก เพื่อช่วยให้ลูกค้าที่ซื้อรถใหม่สะดวกสบายขึ้น หลังจากครบปีแล้ว เราควรต่อประกันชั้น 1 ไปก่อน เนื่องจากมูลค่าราคาของรถยังสูงอยู่ หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น บริษัทประกันภัยรถยนต์ที่เราทำประกันด้วยจะช่วยรับภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ของเรา รวมถึงรถยนต์ของคู่กรณีด้วย
ส่วนราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 นั้น ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองที่เราเลือกด้วยและราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ยังขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทที่รับทำประกันภัยรถยนต์ ซึ่งอาจแตกต่างกันเราจึงควรศึกษาข้อมูลของแต่ละบริษัทและตรวจเช็คความคุ้มครองที่เราได้รับจากแต่ละบริษัทด้วย
เราควรเลือกบริษัทที่ให้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ครอบคลุมสูงสุดในราคาเบี้ยประกันภัยที่เท่ากัน และควรเลือกบริษัทประกันภัยที่มีความน่าเชื่อถือ ไว้ใจได้และมีผลประกอบการที่ดี ไม่ควรเลือกบริษัทประกันภัยด้วยเหตุผลที่เสนอค่าเบี้ยประกันภัยถูกที่สุด เนื่องจากบริษัทประกันภัยอาจมีปัญหาทางการเงิน และไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหาย หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น
การประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ได้รับความคุ้มครองมากที่สุด คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและอนามัยของบุคคลภายนอกและผู้โดยสารในรถ คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก คุ้มครองซ่อมรถให้คนที่ทำประกันภัยและคุ้มครองในกรณีรถหายและไฟไหม้ ตามจำนวนทุนประกันราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 อยู่ที่ประมาณ 13,000 – 36,000 บาท ราคาค่าเบี้ยประกันภัยจะสูงขึ้นตามอายุของรถและขนาดของเครื่องยนต์ ราคาค่าเบี้ยประกันภัยยังขึ้นอยู่กับชนิดของรถ กลุ่มรถ ปีรถ ทุนประกันและประวัติการเคลม เป็นต้น และราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ของแต่ละบริษัทมีอัตราที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เราตกลงทำกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s