วิริยะประกันภัย บริษัทที่ได้รับความนิยมกับรางวัลการันตี

การทำประกันภัยรถยนต์ ในปัจจุบันถือเป็นเรื่องที่จำเป็นเนื่องจากทุกวันนี้อุบัติเหตุบนถนนในบ้านเราเกิดขึ้น ได้ง่าย เพราะผู้ขับขี่ไม่ค่อยเคารพกฎจราจร ซึ่งนอกเหนือจาก พ.ร.บ. รถยนต์แล้ว การสมัครประกันภัยประเภทสมัครใจ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จำเป็น โดยส่วนใหญ่เมื่อซื้อรถยนต์ทางศูนย์ให้บริการจะสอบถามเรื่องการทำประกันภัย กับเจ้าของรถทันทีว่าสนใจทำประกันลักษณะหรือไม่ เว้นเสียแต่ว่าเจ้าของรถจะซื้อรถด้วยเงินสดที่สามารถสมัครประกัน ทีหลังได้ ส่วนรถที่เพิ่งออกใหม่และซื้อด้วยการเอารถเข้าไฟแนนซ์ ทางบริษัทจะบังคับให้ทำประกัน เพราะระหว่าง ที่ต้องผ่อนชำระค่างวด หากรถเกิดอุบัติเหตุทางบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนั้น เจ้าของรถก็จะ มีเงินเพียงพอในการผ่อนชำระต่อไป ส่วนมากรถใหม่จะนิยมทำประกันชั้น 1 ส่วนรถที่มีอายุ 3 – 5 ปี ขึ้นไป อาจจะเลือก ทำประกันชั้น 2 หรือ 3 ตามความเหมาะสม

วิริยะประกันภัย

บริษัท ประกันภัยรถยนต์ ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับเป็นอันดับ 1 ได้แก่ วิริยะประกันภัย (https://finance.rabbit.co.th/car-insurance/viriyah) เพราะเป็นบริษัทถือว่าได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากมีจุดเด่นและการบริการที่น่าสนใจมากกว่าบริษัทประกันภัยรถยนต์อื่น ๆ ดังนี้

  • มีรูปแบบการคุ้มครองถึง 5 ประเภท ให้เจ้าของรถได้เลือกว่าต้องการสมัครแบบใดหรือเจ้าของสามารถ เลือกทั้งหมดก็ได้ ตามความสมัครใจ
  • มีบริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนแก่ลูกค้าประกัน เช่น รถเสีย รถประสบอุบัติเหตุ เมื่อโทรไปแจ้งยังศูนย์เพื่อแจ้งเรื่องทางบริษัทจะประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าให้เร็วที่สุด
  • มีบริการเคลมนัดหมาย โดยให้ความสะดวกแกลูกค้ามากที่สุดลูกค้าสามารถนัดวัน เวลา และสถานที่กับทางเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา
  • มีหลายราคาให้เลือกตามงบที่มีและจะได้รับการบริการที่เท่าเทียมเหมือนกันทุกคน

ประกันภัยรถยนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ วิริยะประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เนื่องจากผู้ที่ออกรถใหม่จะ มีความเสี่ยงในการขับรถค่อนข้างสูง โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุก็จะสูงตามไปด้วย จึงนิยมทำประกันชั้น 1 ไว้คุ้มครอง จากเหตุการณ์เหล่านี้ นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีรถใหม่แต่ต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุมก็สามารถสมัครได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยด้วย

เราได้แบ่งการคุ้มภัยของประกันชั้นหนึ่ง ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. คุ้มครองต่อผู้เอาประกัน เช่น ผู้โดยสาร ผู้ขับขี่ เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้ดูแล เรื่องค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมรถและค่าสินไหมทดแทน
  2. คุ้มครองบุคคลภายนอก คือ ทางบริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้ โดยที่เจ้าของรถไม่ต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 นั้น หลายคนมองว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางบริษัทก็ชดเชยให้สูงเช่นกัน ถือว่าเป็นการเสียเงินที่คุ้มค่า ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม วิริยะประกันภัย จึงได้รับความนิยมมากที่สุด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s