ตายได้…แม้ว่าคุณจะขับรถช้าๆ

ทุกวันนี้บนท้องถนนในประเทศไทยต่างเต็มไปด้วยรถรูปแบบต่างๆ อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรถสาธารณะ หรือรถส่วนตัวก็ตาม ทำให้พบว่าทุกการใช้ชีวิตบนท้องถนนทำให้มีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูง Continue reading