การเลือกประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะสมกับตัวคุณ

 การทำ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นสิ่งจำเป็นที่รถทุกคันควรทำไว้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน และ ความปลอดภัยให้กับตัวเองและสังคม เพราะในยามเกิอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันก็จะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกัน รวมทั้งสามารถชดใช้ความเสียหายให้กับบุคลที่เป็นคู่กรณีด้วยโดยไม่ต้องออกเงินด้วยตัวเอง

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

คนส่วนใหญ่นิยมเลือกทำ ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 1 หรือนิยมเรียกกันว่า ประกันชั้น 1 เพราะประกันประเภทนี้ ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด โดยจะคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของผู้โดยสารภายในรถและคู่กรณี ตุ้มครองทรัพย์สินของคู่กรณี รับผิดชอบค่าความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์คันที่เอาประกัน คุ้มครองกรณีรถสูญหายหรือไฟไหม้ และคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย จะเห็นได้ว่า เหมาะกับผู้ที่มีความต้องการความคุ้มครองทุกด้าน ผู้ที่ออกรถมาใหม่หรือมือใหม่หัดขับ และผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูง

แต่หลายๆ คนก็อาจมองว่า การทำประกันชั้น 1 ไม่คุ้มค่ากับตัวเองสักเท่าไหร่ เพราะขับรถยนต์มาตั้งหลายปี ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลย แถมค่าเบี้ยประกันที่จ่ายแต่ละปีก็มีราคาสูง ซึ่งเจ้าของรถสามารถเลือกทำเป็นประกันประเภทอื่นได้ เพื่อประหยัดค่าเบี้ยประกันลงมาอีก และเลือกรับความคุ้มครองในส่วนที่ต้องการ ดังนี้

ประกันชั้น 2 เหมาะกับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองรอบด้าน ซึ่งใกล้เคียงกับประกันชั้น 1 แต่จะแตกต่างกันตรงที่ประกันชั้น 2 ไม่ได้ให้ความคุ้มครองต่อรถคันที่เอาประกัน ซึ่งหมายถึง ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์ของตัวเอง

ประกันชั้น 3 เป็นประกันที่เน้นคุ้มครองบุคคลภาบนอก เหมาะกับผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุน้อย ไม่มีความกังวลเรื่องความเสียหายที่เกิดกัรถยนต์ตัวเอง ผู้ที่ใช้รถเก่า รถมือสอง หรือผู้ที่ไม่ค่อยได้ขับขี่รถยนต์เท่าไหร่ โดยประกันจะเน้นคุ้มครองความเสียหายของบุคคลภายนอกเท่านั้น ส่วนความเสียหายที่เกิดกับรถคันที่เอาประกัน เจ้าของรถต้องรับผิดชอบเอง

ประกันชั้น 2 พิเศษ สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองตามเพิ่มเติมได้ เช่น คุ้มครองยามเกิดอุทกภัย เป็นต้น ประกันประเภทนี้ก็คล้ายกับประกันชั้น 1 แต่จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์เมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น และถ้าผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด จะต้องรับผิดชอบค่าเสียส่วนแรก 2,000 บาท

ประกันชั้น 3 พิเศษ เป็นประกันที่คุ้มครองเพิ่มเติมจากประกันชั้น 3 จะเห็นว่าประกันชั้น 3 คุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก แต่ประกันชั้น 3 พิเศษ จะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์คันที่เอาประกันด้วย แต่จะต้องเป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับยานหานะทางบกเท่านั้น และถ้าผู้เอาประกันกันเป็นฝ่ายผิด จะต้องรับผิดชอบค่าเสียห่ายส่วนแรก 2,000 บาท

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s