ความคุ้มครองสำคัญ ประกันชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 1 หรือเรียกสั้นๆ ว่า ประกันชั้น 1 เป็นประกันที่คุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดในบรรดาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภท จึงส่งผลให้ค่าเบี้ยประกันภัยประเภทนี้สูงที่สุดด้วย แต่ถ้าแลกกับความคุ้มครองที่จะได้รับแล้วก็นับว่าคุ้มค่าเลยทีเดียว ประกันชั้น 1 เหมาะสมสำหรับผู้ขับขี่ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เพิ่งออกรถมาใหม่ มือใหม่หัดขับ ผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูง และผู้ที่มีความกังวลในเรื่องรถยนต์สูญหายหรือไปไหม้ เรามาดูกันว่า ความคุ้มครองที่ว่าคุ้มค่าจากประกันชั้น 1 นั้นมีอะไรบ้าง

ความคุ้มครองที่จะได้รับจากการทำประกันชั้น 1 แบ่งออกเป็น 3ส่วน คือ

2handcar

 

  • ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

 

  • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย – บริษัทประกันจะคุ้มครองบุคคลภายนอกในกรณีได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยคุ้มครองตามจำนวนเงินความเสียหายที่เกินจากจำนวนความคุ้มครองของประกัน พ.ร.บ.
  • ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก – บริษัทประกันจะรับผิดชอบตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 

  • ความรับผิดชอบกรณีรถยนต์เสียหาย สูญหาย หรือไฟไหม้

 

  • ความเสียหายต่อรถยนต์ – บริษัทประกันจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์และอุปกรณืที่ติดตั้งมากับรถ (กรณีที่ผู้เอาประกันแจ้งการติดตั้งแล้ว) โดยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • รถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ – บริษัทประกันจะคุ้มครองไม่ว่าการสูญหายนั้นจะเป็นการสูญหายบางส่วนหรือทั้งหมด และรับผิดชอบในกรณีที่รถเกิดไฟไหม้ ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 

  • ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายหรืออนุสัญญาแนบท้าย

 

  • อุบัติเหตุส่วนบุคคล – บริษัทประกันจะคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถ ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • ค่ารักษาพยาบาล – บริษัทประกันจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่บุคคลภายในรถคันที่เอาประกันได้รับบาดเจ็บ เป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • ค่าประกันตัวผู้ขับขี่ – กรณีที่ผู้เอาประกัน หรือผู้ขับขี่ได้รับอนุญาตจากผู้เอาประกัน นำรถยนต์ไปใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้น ส่งผลให้ถูกควบคุมตัวไว้ตามคดีอาญา บริษัทประกันจะรับผิดชอบประกันตัวให้โดยเร็วที่สุด ตามจำนวนเงินไม่เกินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

อย่างไรก็ตามแนวทางในการมองหาประกันภัยรถยนต์ที่ดีไม่ควรที่จะเป็นชั้น 1 เสมอไปแต่อาจจะมองหาทางเลือกอื่นๆ ร่วมด้วย ดังนั้นทางเลือกที่ดีมากที่สุดก็คงจะต้องเลือกแบบ ประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะกับตัวเองให้ได้มากที่สุด 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s