ประกันภัยรถยนต์แบบไหนที่เหมาะกับเรา

ก่อนอื่นเราจะมาทำความรู้จักกับประกันภัยรถยนต์ในเบื้องต้นกันก่อนค่ะ การประกันภัยรถยนต์ คือ การประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้รถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยเราจะมาทำความรู้จักกับประกันแต่ละประเภทเพื่อดูว่าประกันรถยนต์แบบไหนเหมาะกับคุณมากที่สุดค่ะ

2handcar

 1. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกสั้นๆ ว่า ประกัน พ.ร.บ. เป็นประกันที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 การที่กฎหมายบังคับให้ทำประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความคุ้มครองต่อชีวิตและร่างกายของประชาชนผู้ที่ประสบภัยจากรถยนต์ทุกคนอย่างทันท่วงที อีกทั้งเป็นหลักประกันแก่สถานพยาบาลทุกแห่งว่าเมื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว จะได้รับค่ารักษาพยาบาลอย่างแน่นอน

 1. ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ เป็นประกันที่เจ้าของรถสามารถเลือกทำเพื่อให้ความคุ้มครองเพิ่มเติม ที่ครอบคุลมมากกว่าการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเพียงอย่างเดียว โดยจะได้รับความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของประกันที่เลือกทำ ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 1

 •         รับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกายของผู้โดยสารในรถและบุคคลภายนอก
 •         รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย
 •         รับผิดชอบต่อความเสียหายของรถคันที่เอาประกัน
 •         รับผิดชอบต่อความเสียหายของรถคันที่เอาประกันในกรณีสูญหายหรือไฟไหม้

ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 2

 •         รับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกายของผู้โดยสารในรถและบุคคลภายนอก
 •         รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ได้รับคาวมเสียหาย
 •         รับผิดชอบความเสียหายของรถคันที่เอาประกันในกรณีสูญหายหรือไฟไหม้

ประกันภัยรภยนต์ประเภทที่ 3

 •         รับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกายของผู้โดยสารในรถและบุคคลภายนอก
 •         รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย

ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 4

 •         รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคุลภายนอกที่ได้รับความเสียหาน

ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 5 นิยมเรียกกันว่า ประกันชั้น 2 พลัส หรือ 3 พลัส

 •         รับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกายของผู้โดยสารในรถและบุคคลภายนอก
 •         รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย
 •         รับผิดชอบต่อความเสียของรถคันที่เอาประกันโดยต้องแจ้งคู่กรณี
 •         รับผิดชอบต่อความเสียหายของรถคันที่เอาประกันในกรณีสูญหายหรือไฟไหม้

เมื่อคุณทราบถึงรายละเอียดความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภทแล้ว คุณก็สามารถตัดสินใจเลือกประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะกับคุณมากที่สุดได้ โดยดูจากความต้องการของคุณเอง และเลือกจากระดับค่าเบี้ยประกันที่คุณพึงพอใจในแต่ละกรมธรรม์ ว่าต้องการความคุ้มครองในแบบใด ราคาเท่าไหร่ และบริษัทไหนที่ยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจมากที่สุด หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการคำแนะนำในการตัดสินใจเลือกซื้อประกัน คุณสามารถเข้าไปใช้บริการ Rabbit Finance ซึ่งจะมีผู้ช่วยในการเปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ที่ดีที่สุดและเหมาะกับคุณมากที่สุด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s